Opis działania symulatora WELDTRAINER - WELDTRAINER Symulator do nauki spawania

Symulator Spawania - Stanowisko Szkoleniowe (wirtualna rzeczywistość)

weldtrainer_zdj
- Oficjalny Przedstawiciel
Nauka spawania
weldtriner_logo
Przejdź do treści

Opis działania symulatora WELDTRAINER

Instrukcje WELDTRAINER

Każde stanowisko WELDTRAINER dostarczamy wraz z komputerem typu laptop przeznaczonym dla nauczyciela (administrowanie kontami użytkowników, konfiguracja ćwiczeń oraz mechanizmów podpowiedzi i informowania o błędach, tworzenie testów oraz zawartości teoretycznej). Komputer łączy się ze stanowiskiem via Ethernet. Istnieje możliwość podłączenia kilku stanowisk WELDTRAINER do jednego komputera.
Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainer

Funkcje oprogramowania symulatora spawania

Użytkownik jest zanurzony w trójwymiarowej reprezentacji prawdziwego pomieszczenia spawalniczego wyświetlanego w okularach 3D, gdzie głowa użytkownika zaznacza punkt widzenia w czasie rzeczywistym, a prawa ręka kontroluje palnik spawalniczy.

Symulacja Weldtrainer oparta jest na modelu matematycznym wystarczająco silnym, aby symulować w czasie rzeczywistym wszystkie konsekwencje każdego działania użytkownika.
Układ i wygląd ściegów spawalniczych jest w 100% zależny od działań użytkownika i konfiguracji środowiska, bez jakichkolwiek zachowań wcześniejszych lub skryptowych.

WeldTrainer symuluje spawanie metodami SMAW, MIG/MAG i TIG.
Spawanie SMAW obejmuje symulację elektrod 2,50 mm, 3,25 mm i 4 mm. Dla wszystkich stylów spawania symulator oferuje kilka modułów z nieokreśloną liczbą ćwiczeń w środku, aby wykonać i ćwiczyć dużą liczbę sytuacji:
  • Osadzanie stopek spawalniczych na płytach w pozycji PA.
  • Spoiny pachwinowe.
  • Spoiny czołowe płyt.
  • Spawanie rur
  • Moduł testu teoretycznego

Weldtrainer wykonuje kontrolę błędów w czasie rzeczywistym podczas symulacji. Odległość, kąty orientacji i prędkość są sprawdzane i wyświetlane użytkownikowi. Ponadto każde ćwiczenie jest rejestrowane, co umożliwia interaktywny przegląd 3D każdego wykonanego ćwiczenia. Każde ćwiczenie jest samodzielne.

Użytkownik może dowolnie zmieniać parametry spawania w dowolnym momencie symulacji za pomocą joysticka na palniku spawalniczym. W ten sposób intensywność może być modyfikowana w czasie rzeczywistym dla SMAW oraz intensywności i prędkości drutu, a także dla MIGMAG.

Na końcu każdego przejścia spawalniczego symulator tworzy raport telemetryczny, w którym wyświetla procentowe wartości poprawności dla każdego parametru kontrolowanego w ćwiczeniu. Weldtrainer wykonuje również analizy porowatości i wtopienia każdego przebiegu. Raporty te są automatycznie wysyłane na stanowisko instruktora, a stamtąd można je wydrukować, wysłać e-mailem itp.

Ćwiczenia dla spawaczy

W celu wykonania danego ćwiczenia użytkownik wykonuje serię spoin. Każda z nich posiada wyznaczony punkt początkowy oraz punkt końcowy. W zależności od wyboru, kolejność wykonywania spoin może być określona przez program ćwiczenia lub ustalona przez nauczyciela. W niektórych ćwiczeniach należy wykonać serię pokrywających się przebiegów w celu wypełnienia złącza. Przy wykonywaniu ćwiczeń metodą GMAW użytkownik może wybrać rodzaj ruchu prowadzenia uchwytu: pchaj lub ciągnij. Każde ćwiczenie posiada określony czas na jego wykonanie.
Symulator Spawania WeldTrainer

Pozycje spawalnicze

Symulator Spawania WELDTRAINER pozwala na wykonywanie ćwiczeń uwzględniających następujące pozycje spawalnicze:
1. ćwiczenia z kwadratową płytą do wykonywania spawania płaskiego w liniach prostych o różnych kierunkach, a także krzywych o krzywiznach;
2. ćwiczenia z wykonywaniem połączeń kątowych we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 3F, 4F);
3. ćwiczenia z wykonywaniem złącz przylgowych we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 3F, 4F);
4. ćwiczenia z wykonywaniem złącz doczołowych bez przygotowanych krawędzi;
5. ćwiczenia z wykonywaniem złącz doczołowych, z przygotowanymi krawędziami, we wszystkich pozycjach (1G, 2G, 3G, 4G);
6. ćwiczenia z wykonywaniem złącz rura-rura, z dwiema średnicami rur do wyboru, we wszystkich pozycjach (2G, 5G, 6G);
7. ćwiczenia z wykonywaniem złącz rura-płyta, z dwiema średnicami rur do wyboru, we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 4F, 5F).
Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainer

Kontrola parametrów spawania

Sterowanie Parametrami bez zdejmowania maski !
Dla każdego ćwiczenia można włączyć lub wyłączyć kontrolę błędów krytycznych parametrów spawania takich jak: odległość spawania, kąt pracy, kąt nachylenia oraz prędkość spawania. Kontrola błędów może odbywać się w trybie ścisłym lub w trybie tolerancji (z zastosowaniem marginesu błędu).
Po włączeniu kontroli błędów dla danego parametru, system wyświetla jego dokładną wartość liczbową w czasie rzeczywistym wraz ze wskazaniem w jaki sposób dany błąd należy skorygować. Dodatkowo uchwyt spawalniczy WELDTRAINER sygnalizuje poprzez wibracje rączki o rodzaju błędu (różne wzory wibracji).

Raportowanie oraz analiza jakości spoiny

Po wykonaniu każdego ćwiczenia system WELDTRAINER wyświetla raport telemetryczny pokazujący dane liczbowe parametrów czynności spawania oraz spoiny. Sposób wyświetlania wirtualnej spoiny można zmienić w dowolnym momencie tak, aby można było go zobaczyć w trybach specjalnych okazujących analizę porowatości, penetracji oraz rozprysków (spoiny wyświetlane są w różnych paletach kolorów mających odwzorowanie na skali wskazującej poziom
prawidłowości wykonania danej spoiny). Oprogramowanie systemu WELDTRAINER zainstalowane na komputerze nauczyciela pozwala na przechowywanie zrzutu ekranu oraz raportu z analizy każdej wykonanej spoiny.
Dodatkowo istnieje możliwość ponownego odtworzenia procesu wykonywania spoiny jako wirtualny replay. Użytkownik może obejrzeć zapis czynności wykonywanych podczas danego ćwiczenia: replay zarówno ruchów uchwytem spawalniczym i położenie próbki jak również odtworzenie położenia rąk, pozycji maski spawalniczej oraz wirtualnego otoczenia.

Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainer

Wsparcie dla leworęcznych spawaczy

System WELDTRAINER pozwala na wybór ręki dominującej – leworęczny/praworęczny.

Tworzenie testów teoretycznych dla spawaczy

System WELDTRAINER wyposażono w funkcjonalność tworzenia testów teoretycznych (jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami) w celu sprawdzenia wiedzy użytkownika przed wykonaniem kolejnego ćwiczenia. Testy można tworzyć poprzez wbudowany w oprogramowanie nauczyciela edytor. Wyniki wykonanych przez uczniów testów przechowywane są na komputerze nauczyciela
Symulator Spawania WeldTrainer

Nauka spawania - Komputer nauczyciela

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze nauczyciela wyposażono w następujące funkcje:
1. zarządzanie połączeniami Ethernet oraz monitorowanie statusu każdego podłączonego urządzenia WELDTRAINER (bez ograniczenia liczby podłączonych symulatorów);
2. zarządzanie profilami użytkowników – nauczycieli oraz uczniów (tworzenie oraz edycja profili, przydzielanie ćwiczeń, testów oraz zawartości teoretycznej);
3. zarządzanie raportami z analizy wyników każdego wykonanego ćwiczenia;
4. zarządzanie raportami z wyników każdego wykonanego testu (jednokrotnego wyboru);
5. przeglądanie raportów w formacie .html via przeglądarka internetowa;
6. zarządzanie kontrolą dostępu do raportów: możliwość udostępnienia raportów via .html uczniom (nawet przy wyłączonych symulatorach);
7. dostęp do edytora testów jednokrotnego wyboru.

Szkolenia dla spawaczy i instruktorów spawania

Każde stanowisko WELDTRAINER dostarczamy wraz z komputerem typu laptop przeznaczonym dla nauczyciela (administrowanie kontami użytkowników, konfiguracja ćwiczeń oraz mechanizmów podpowiedzi i informowania o błędach, tworzenie testów oraz zawartości teoretycznej). Szkolenie z użytkowania produktu w cenie.

HIK-Consulting
Chabrowa 16
01-934 Warszawa
Tel.: 784-076-911

Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.

Wróć do spisu treści