Opis działania systemu WELDTRAINER - WELDTRAINER Symulator do nauki spawania

Symulator Spawania - Stanowisko Szkoleniowe (wirtualna rzeczywistość)

weldtrainer_zdj
- Oficjalny Przedstawiciel
Nauka spawania
weldtriner_logo
Przejdź do treści

Opis działania systemu WELDTRAINER

Funkcje Oprogramowania Symulatora Spawania


Użytkownik jest zanurzony w trójwymiarowej reprezentacji prawdziwego pomieszczenia spawalniczego wyświetlanego w masce spawalniczej, gdzie głowa użytkownika określa punkt widzenia w czasie rzeczywistym, a prawa lub lewa ręka kontroluje palnik spawalniczy.

Symulacja Weldtrainer oparta jest na modelu matematycznym wystarczająco silnym, aby symulować w czasie rzeczywistym wszystkie konsekwencje każdego działania użytkownika.
Układ i wygląd ściegów spawalniczych jest w 100% zależny od działań użytkownika i konfiguracji środowiska, bez jakichkolwiek zachowań wcześniejszych lub skryptowych.

WeldTrainer symuluje spawanie metodami SMAW, MIG/MAG i TIG.
Spawanie SMAW obejmuje symulację elektrod 2,50 mm, 3,25 mm i 4 mm. Dla wszystkich stylów spawania symulator oferuje kilka modułów z nieokreśloną liczbą ćwiczeń w środku, aby wykonać i ćwiczyć dużą liczbę sytuacji:

 • Osadzanie stopek spawalniczych na płytach w pozycji PA.
 • Spoiny pachwinowe.
 • Spoiny czołowe płyt.
 • Spawanie rur
 • Moduł testu teoretycznego

Weldtrainer wykonuje kontrolę błędów w czasie rzeczywistym podczas symulacji. Odległość, kąty orientacji i prędkość są sprawdzane i wyświetlane użytkownikowi. Ponadto każde ćwiczenie jest rejestrowane, co umożliwia interaktywny przegląd 3D każdego wykonanego ćwiczenia. Każde ćwiczenie jest samodzielne.

Użytkownik może dowolnie zmieniać parametry spawania w dowolnym momencie symulacji za pomocą joysticka na palniku spawalniczym. W ten sposób intensywność może być modyfikowana w czasie rzeczywistym dla SMAW oraz intensywności i prędkości drutu, a także dla MIGMAG.

Na końcu każdego przejścia spawalniczego symulator tworzy raport telemetryczny, w którym wyświetla procentowe wartości poprawności dla każdego parametru kontrolowanego w ćwiczeniu. Weldtrainer wykonuje również analizy porowatości i wtopienia każdego przebiegu. Raporty te są automatycznie wysyłane na stanowisko instruktora, a stamtąd można je wydrukować, wysłać e-mailem itp.

Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainer
Symulator Spawania WeldTrainerĆwiczenia na Symulatorze Wspomagającym Proces Nauki Spawania


W celu wykonania danego ćwiczenia użytkownik wykonuje serię spoin. Każda
z nich posiada wyznaczony punkt początkowy oraz punkt końcowy. W zależności od wyboru, kolejność wykonywania spoin może być określona przez program ćwiczenia lub ustalona przez nauczyciela. W niektórych ćwiczeniach należy wykonać serię pokrywających się przebiegów w celu wypełnienia złącza. Przy wykonywaniu ćwiczeń metodą GMAW użytkownik może wybrać rodzaj ruchu prowadzenia uchwytu: pchaj lub ciągnij. Każde ćwiczenie posiada określony czas na jego wykonanie.

Symulator Spawania WeldTrainer
Pozycje spawalnicze


Symulator Spawania WELDTRAINER pozwala na wykonywanie ćwiczeń uwzględniających następujące pozycje spawalnicze:

 • ćwiczenia z kwadratową płytą do wykonywania spawania płaskiego w liniach prostych o różnych kierunkach, a także krzywych o krzywiznach
 • ćwiczenia z wykonywaniem połączeń kątowych we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 3F, 4F)
 • ćwiczenia z wykonywaniem złącz przylgowych we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 3F, 4F)
 • ćwiczenia z wykonywaniem złącz doczołowych bez przygotowanych krawędzi
 • ćwiczenia z wykonywaniem złącz doczołowych, z przygotowanymi krawędziami, we wszystkich pozycjach (1G, 2G, 3G, 4G)
 • ćwiczenia z wykonywaniem złącz rura-rura, z dwiema średnicami rur do wyboru, we wszystkich pozycjach (2G, 5G, 6G)
 • ćwiczenia z wykonywaniem złącz rura-płyta, z dwiema średnicami rur do wyboru, we wszystkich pozycjach (1F, 2F, 4F, 5F)

Symulator Spawania WeldTrainer


Kontrola Parametrów Spawania


Sterowanie Parametrami bez zdejmowania maski !

Dla każdego ćwiczenia można włączyć lub wyłączyć kontrolę błędów spawania takich jak: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt nachylenia oraz prędkość prowadzenia uchwytu spawalniczego. Kontrola błędów może odbywać się w trybie ścisłym lub w trybie tolerancji (z zastosowaniem marginesu błędu).

Po włączeniu kontroli błędów dla danego parametru, system wyświetla jego dokładną wartość liczbową w czasie rzeczywistym wraz ze wskazaniem w jaki sposób dany błąd należy skorygować (podpowiedzi w postaci strzałek). Dodatkowo uchwyt spawalniczy WELDTRAINER sygnalizuje poprzez wibracje rączki o rodzaju błędu (różne wzory wibracji).
Symulator Spawania WeldTrainer

Raportowanie oraz analiza jakości spoiny


Po wykonaniu każdego ćwiczenia system WELDTRAINER wyświetla raport telemetryczny pokazujący dane liczbowe parametrów czynności spawania oraz spoiny. Sposób wyświetlania wirtualnej spoiny można zmienić w dowolnym momencie tak, aby można było go zobaczyć w trybach specjalnych okazujących analizę porowatości, wtopienia oraz odprysków (spoiny wyświetlane są w różnych paletach kolorów mających odwzorowanie na skali wskazującej poziom prawidłowości wykonania danej spoiny). Oprogramowanie systemu WELDTRAINER zainstalowane na komputerze nauczyciela pozwala na przechowywanie zrzutu ekranu oraz raportu z analizy każdej wykonanej spoiny.


Symulator Spawania WeldTrainer

Istnieje możliwość ponownego odtworzenia procesu wykonywania spoiny - urządzenie przechowuje zapisu 3D wykonanych ćwiczeń. Użytkownik może obejrzeć zapis czynności wykonywanych podczas danego ćwiczenia: powtórkę zarówno ruchów wykonywanych uchwytem spawalniczym, położenie próbki,  położenie rąk oraz pozycję maski spawalniczej.


Dostępne są trzy kroki analizy (można je uruchomić w trakcie wykonywania ćwiczenia, po jego zakończeniu lub w dowolnym momencie, odtwarzając z pamięci systemu plik zapisu 3D przebiegu ćwiczenia):
       
  Symulator Spawania WeldTrainer • Analiza Porowatości - kolor czerwony oznacza dużą porowatość, kolor zielony oznacza brak porowatości


        

        
        

Symulator Spawania WeldTrainer • Analiza Wtopienia - kolor niebieski oznacza brak penetracji, kolor zielony oznacza prawidłową penetrację, kolor czerwony oznacza przetopienie
    

        

        


Symulator Spawania WeldTrainer
       


 • Analiza Odprysków - odpryski wyświetlane są w kolorze czerwonym
   

        

      
       

Symulator Spawania WeldTrainer


Sterowanie symulatorem spawania odbywa się poprzez przyciski (mini joystick) umieszczone na wymienialnych uchwytach spawalniczych wyposażonych w złącza USB

     
Nie trzeba zdejmować maski spawalniczej!
        
Obraz widziany w masce spawalniczej wyświetlany jest na zewnętrznym wyświetlaczu (via HDMI).

Wsparcie dla leworęcznych spawaczy

System WELDTRAINER pozwala na wybór ręki dominującej – leworęczny/praworęczny.
Symulator Spawania WeldTrainer

Szkolenia dla Spawaczy i Instruktorów Spawania


Każde stanowisko WELDTRAINER dostarczamy wraz z komputerem typu laptop przeznaczonym dla nauczyciela (administrowanie kontami użytkowników, konfiguracja ćwiczeń oraz mechanizmów podpowiedzi i informowania o błędach, tworzenie testów oraz zawartości teoretycznej). Szkolenie z użytkowania produktu w cenie.
HIK-Consulting
Chabrowa 16
01-934 Warszawa
Tel.: 784-076-911

Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.

Wróć do spisu treści