WELDTRAINER Symulator Wspomagający Naukę Spawania - WELDTRAINER Symulator do nauki spawania

Symulator Spawania - Stanowisko Szkoleniowe (wirtualna rzeczywistość)

weldtrainer_zdj
- Oficjalny Przedstawiciel
Nauka spawania
weldtriner_logo
Przejdź do treści

WELDTRAINER Symulator Wspomagający Naukę Spawania


OPIS DZIAŁANIA Symulatora
Spawania WeldTrainerDzięki wykorzystaniu technologii Wirtualnej Rzeczywistości (VR - Virtual Reality) stanowisko wspomagania nauki spawania WELDTRAINER pozwala na wykorzystanie większej ilości godzin wykonywania czynności faktycznego spawania niż podczas nauki na standardowym automacie spawalniczym (nie ma konieczności fizycznej wymiany spawanych elementów, nie trzeba czekać aż ostygną, nie ma potrzeby usuwania żużlu....  Symulator spawania WELDTRAINER znacząco obniża koszty oraz skraca czas szkolenia spawacza, zmniejsza zużycie materiałów.


Stanowisko WELDTRAINER umożliwia bezpieczne wprowadzenie kursanta do zagadnień oraz czynności związanych z nauką spawania - wszelkie zagrożenia, takie jak gazy, łuk elektryczny, iskry oraz intensywne światło zostały wyeliminowane poprzez wykorzystanie symulacji komputerowej. Poczucie bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi na szybsze przyswojenie umiejętności, istotnych z punktu widzenia techniki spawania, takich jak: odległość elektrody od spoiny, kąty pracy, prędkość prowadzenia. WELDTRAINER pozwala na symulację procesów spawania metodami: SMAW, GMAW,
MIG/MAG, TIG.

Symulator spawania WELDTRAINER: Maska do Spawania
w Systemie Wirtualnej Rzeczywistości - Wygoda i Bezpieczeństwo


Stanowisko WELDTRAINER wyposażono w zintegrowaną maskę spawalniczą. Maska zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania. Kształt i projekt maski zapewnia cyrkulację powietrza przy oddychaniu - wydychane powietrze pozostaje poza maską spawalniczą.

Maska symulatora WELDTRAINER pozwala na wygodne korzystanie z systemu podczas noszenia maski na twarzy (obsługa symulatora przy pomocy przycisków na uchwycie spawalniczym), co pozwala uniknąć jakiegokolwiek obciążania związanego z uczuciem braku powietrza, jednocześnie utrzymując wnętrze maski spawalniczej w izolacji od wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń.
Symulator Spawania WeldTrainer

SYMULATOR SPAWANIA WELDTRAINER: Detekcja w podczerwieni (IR) pozycji hełmu spawacza - odporność na warunki oświetleniowe


Elementem wyposażenia stanowiska WELDTRAINER jest moduł detekcji IR, który pozwala na translację pozycji maski spawalniczej w przestrzeni 3-wymiarowej w stosunku do systemu VR (Virtual Reality – Wirtualna Rzeczywistość), a tym samym określenie punktu widzenia operatora w wirtualnym warsztacie spawalniczym. Maska spawalnicza, w swojej górnej części, posiada elementy które odbijają światło podczerwone (IR). Elementy te pozwalają, poprzez analizę odbicia IR, na wypozycjonowanie kamery w komputerowo symulowanym otoczeniu wirtualnego warsztatu.
Symulator Spawania WeldTrainer

Symulator spawania WELDTRAINER: System czujników do pozycjonowania elektrody i maski spawacza w przestrzeni roboczej


WELDTRAINER został zbudowany i zaprojektowany w oparciu o technologię pozycjonowania elektrody wykorzystującą opatentowane czujniki pozycji w przestrzeni 3-wymiarowej. Dzięki temu system WELDTRAINER potrafi w czasie rzeczywistym, z milimetrową precyzją obliczać położenie i określać orientację uchwytów oraz próbek spawalniczych w środowisku Wirtualnej Rzeczywistości (Virtual Reality VR). W przeciwieństwie do starszych systemów opartych na technologii Poszerzonej Rzeczywistości (w których dwuwymiarowa zobrazowanie jest realizowane na podstawie obrazu z kamer o małej precyzji, dużym opóźnieniem, koniecznością zachowania widzenia między kamerą a obiektami oraz dużymi ograniczeniami i brakiem współrzędnych), system śledzenia ruchu WELDTRAINER  umożliwia pełną trójwymiarową kontrolę narzędzi spawalniczych zapewniając stały dopływ precyzyjnych danych przestrzennych bez przerw oraz opóźnień w ich przepływie.
Symulator Spawania WeldTrainer

Symulator do nauki spawania WELDTRAINER: Próbki spawalnicze


Każda jednostka Symulatora Spawania WELDTRAINER zawiera 14 próbek spawalniczych (fizycznych wraz z ich wirtualnym odwzorowaniem). Wszystkie próbki zawierają złącza umożliwiające ich umieszczenie na stole roboczym w solidny, precyzyjny, szybki i prosty sposób we wszystkich pozycjach spawania.

W komplecie znajdują się następujące próbki spawalnicze:
1. kwadratowa płytka do spawania na powierzchni
2. złącze kątowe (x2)
3. złącze przylgowe (x2)
4. złącze doczołowe / złącze płaskie
5. złącze doczołowe z brzegami przygotowanymi do spawania (x2)
6. złącze rura-płyta: 2 średnice rury (x2)
7. połączenie rura-rura: 2 średnice (x4)

Symulator WELDTRAINER posiada możliwość regulacji grubości wirtualnej próbki w krokach co 1 mm (np. dla płyty płaskiej w zakresie 1 do 25 mm)

UWAGA: Możliwe jest zaprogramowanie nowych, dowolnych próbek spawalniczych o skomplikowanych kształtach (opcja)
Symulator Spawania WeldTrainer

Wibracyjne powiadomienie o błędach popełnianych przez studenta w procesie nauki spawania na symulatorze WELDTRAINER - sprzeżenie zwrotne organoleptyczne - bez potrzeby zdejmowania maski


Uchwyty spawalnicze WELDTRAINER wyposażone zostały w komputerowo sterowane silniki wibracyjne, które poprzez wibrację uchwytu sygnalizują użytkownikowi jego błędy popełniane podczas wykonywania spoiny. Zaprogramowano różne sekwencje wibracji, które sygnalizują różne rodzaje błędów. Wykrywanie błędów odbywa się w czasie rzeczywistym.
Symulator Spawania WeldTrainer

WELDTRAINER: Stół roboczy do nauki spawania


Każde stanowisko symulatora spawania WELDTRAINER wyposażono w stół roboczy, który zapewnia optymalną przestrzeń do interakcji z systemem. Stół roboczy pozwala na ułożenie wszystkich elementów systemu na ich dedykowanym miejscu. Jednocześnie pozwala na łatwą regulację wysokości obszaru roboczego, dzięki czemu jest on dostępny dla każdego użytkownika bez względu na jego wzrost czy pozycję siedzącą lub stojącą. W komplecie dostarczany zestaw podstawowych próbek spawalniczych (fizycznych oraz wirtualnych), podczas wykonywania ćwiczenia nie ma konieczności używania fizycznej próbki.  

Symulator Spawania WeldTrainer

Symulator spawania WELDTRAINER: Jednostka główna - komputer z oprogramowaniem Symulatora Spawania - program nauki, funkcje nauczyciela, testy, ocena wyników, przegląd wykonanych ćwiczeń


Jednostka główna WELDTRAINER posiada wbudowany komputer oraz elektronikę potrzebną do obsługi technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Na panelu przednim znajduje się przycisk włączania zasilania. Na panelu tylnym znajdują się: interfejs sieci Ethernet, złącze do adaptera Wi-Fi, interfejs USB. Jednostkę główną wyposażono ponadto w system wentylacji, system głośników (ważne - dla prawidłowej , akustycznej oceny procesu spawania), oraz uchwyt transportowy.
Symulator Spawania WeldTrainer

Symulator Spawania WELDTRAINER: Uchwyty spawalnicze oraz Elektroda TIG


Symulator WELDTRAINER wyposażono w palniki spawalnicze wykorzystywane w różnych metodach spawania (SMAW, GMAW, GTAW, FCAW-G i FCAW-S). Jedno stanowisko WELDTRAINER może (zależnie od jego wersji) pracować z każdym uchwytem – podłączenie odbywa się via port USB 3.0 plug and play (nie ma możliwości podłączenia więcej niż jednego uchwytu jednocześnie).
Symulator Spawania WeldTrainer

Instrukcje Obsługi Symulatora Spawania WELDTRAINER

Każde stanowisko WELDTRAINER dostarczamy wraz z komputerem typu laptop przeznaczonym dla nauczyciela. Na laptopie zainstalowane jest oprogramowanie służące do administrowania kontami użytkowników, konfiguracji ćwiczeń oraz mechanizmów podpowiedzi i informowania o błędach, tworzenia testów oraz zawartości teoretycznej. Komputer łączy się ze stanowiskiem via Ethernet. Istnieje możliwość podłączenia kilku stanowisk WELDTRAINER do jednego komputera.

Metody Spawania Łukowego:


  • E – 111 (MMA - Manual Arc Welding) / SMAW Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną.
  • MIG – 131 (GMAW - Gas Metal Arc Welding) Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego
  • MAG – 135 (GMAW - Gas Metal Arc Welding) Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego
  • MAG – 136 (FCAW - Flux-Cored Arc Welding) Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
  • MAG – 138 (FCAW - Flux-Cored Arc Welding) Spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym w osłonie gazu aktywnego
  • TIG – 141 (GTAW/TIG - Gas Tungsten Arc Welding / Tungsten Inert Gas) Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Symulator spawania WELDTRAINER:

Procedury Spawania - Systematyczna Nauka, Różne metody


WELDTRAINER potrafi (w zależności od wersji) symulować spawanie za pomocą następujących metod: SMAW, GMAW, GTAW, FCAW-G oraz FCAW-S. Podczas symulacji spawania metodą SMAW użytkownik może modyfikować wartość natężenia prądu, polaryzację oraz położenie elektrody względem uchwytu. W przypadku symulacji spawania metodami GMAW i FCAW użytkownik może modyfikować wartość napięcia, prędkość podawania drutu spawalniczego, prędkość przepływu gazu, średnicę drutu oraz tryb pracy spustu (2T / 4T). W przypadku symulacji spawania metodą TIG użytkownik może modyfikować wartość natężenia prądu, średnicę elektrody, średnicę pręta spawalniczego, polaryzację oraz prędkość przepływu gazu.

WELDTRAINER wyposażono w funkcje pozwalające na wybór spawanych materiałów:
1. stal węglowa,
2. stal nierdzewna,
3. aluminium,
4. miedź.

WELDTRAINER pozwala również na wybór następujących osłon gazowych:
1. Argon,
2. Hel,
3. CO2,
4. Ar+CO2,
5. Ar+O2,
6. Ar+He.

Wersje Symulatora Spawania Nowej Generacji WeldTrainer:
1. LVE-006-105 WeldTrainer GMAW (MIG/MAG) + MMA + GTAW (TIG) + FCAW (MAG-138)
2. LVE-006-106 WeldTrainer GMAW (MIG/MAG) + MMA + GTAW (TIG)
3. LVE-006-107 WeldTrainer GMAW (MIG/MAG) + MMA
4. LVE-006-108 WeldTrainer GMAW (MIG/MAG) lub MMA

Szkolenia dla Spawaczy i Instruktorów Spawania


Każde stanowisko WELDTRAINER dostarczamy wraz z komputerem typu laptop przeznaczonym dla nauczyciela (administrowanie kontami użytkowników, konfiguracja ćwiczeń oraz mechanizmów podpowiedzi i informowania o błędach, tworzenie testów oraz zawartości teoretycznej). Szkolenie z użytkowania produktu w cenie.
HIK-Consulting
Chabrowa 16
01-934 Warszawa
Tel.: 784-076-911

Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.

Wróć do spisu treści