Opis działania systemu WELDTRAINER - WELDTRAINER Symulator do nauki spawania

Symulator Spawania - Stanowisko Szkoleniowe (wirtualna rzeczywistość)

weldtrainer_zdj
- Oficjalny Przedstawiciel
Nauka spawania
weldtriner_logo
Przejdź do treści

Opis działania systemu WELDTRAINER

Raportowanie oraz analiza jakości spoiny


Po wykonaniu każdego ćwiczenia system WELDTRAINER wyświetla raport telemetryczny pokazujący dane liczbowe parametrów czynności spawania oraz spoiny. Sposób wyświetlania wirtualnej spoiny można zmienić w dowolnym momencie tak, aby można było go zobaczyć w trybach specjalnych okazujących analizę porowatości, penetracji oraz odprysków (spoiny wyświetlane są w różnych paletach kolorów mających odwzorowanie na skali wskazującej poziom
prawidłowości wykonania danej spoiny). Oprogramowanie systemu WELDTRAINER zainstalowane na komputerze nauczyciela pozwala na przechowywanie zrzutu ekranu oraz raportu z analizy każdej wykonanej spoiny.


Symulator Spawania WeldTrainer

Istnieje możliwość ponownego odtworzenia procesu wykonywania spoiny - urządzenie przechowuje zapisu 3D wykonanych ćwiczeń. Użytkownik może obejrzeć zapis czynności wykonywanych podczas danego ćwiczenia: powtórkę zarówno ruchów wykonywanych uchwytem spawalniczym, położenie próbki,  położenie rąk oraz pozycję maski spawalniczej.


Dostępne są trzy kroki analizy (można je uruchomić w trakcie wykonywania ćwiczenia, po jego zakończeniu lub w dowolnym momencie, odtwarzając z pamięci systemu plik zapisu 3D przebiegu ćwiczenia):

         

  Symulator Spawania WeldTrainer • Analiza Porowatości - kolor czerwony oznacza dużą porowatość, kolor zielony oznacza brak porowatości


        

        
        

Symulator Spawania WeldTrainer • Analiza Wtopienia - kolor niebieski oznacza brak penetracji, kolor zielony oznacza prawidłową penetrację, kolor czerwony oznacza przetopienie
    

        

        


Symulator Spawania WeldTrainer
       


 • Analiza Odprysków - odpryski wyświetlane są w kolorze czerwonym
   

        

      
       

Symulator Spawania WeldTrainer


Przełączanie pomiędzy poszczególnymi krokami analizy odbywa się poprzez przyciskanie przycisku W LEWO lub W PRAWO na wymienialnym (USB)  uchwycie spawalniczym (mini joystick)

      
Nie trzeba zdejmować maski spawalniczej!
          

Obraz widziany w masce wyświetlany jest na zewnętrznym wyświetlaczu (via HDMI).


HIK-Consulting
Chabrowa 16
01-934 Warszawa
Tel.: 784-076-911

Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.

Wróć do spisu treści